Privacy statement

.

1. Introductie

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.valleyliving.nl van RJB Netherlands B.V. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy.

In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij verzoeken u deze privacyverklaring goed door te lezen. Doordat u onze website bezoekt, actief uw persoonsgegevens achterlaat en/of gebruik maakt van onze diensten, betekent dit dat u onze privacyverklaring heeft gelezen, deze accepteert en instemt met ons gebruik van uw persoonsgegevens.

2. Met welk doel worden de gegevens verwerkt en welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens als u informatie opvraagt over onze woningen en als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief. Deze gegevens zijn altijd afgestemd op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet meer gegevens verzamelen dan wij nodig hebben om het beoogde doel te realiseren.

 

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om:
–        Uw verzoek om informatie te kunnen verwerken;

–        Het versturen van een nieuwsbrief of het onderhouden van rechtstreeks contact met u via e-mail of telefonie;

–        Het aanbieden van een persoonlijk omgeving (account) voor het beheer van uw aanmelding c.q. inschrijving;

–        Het verwerken van een officiële aanvraag tot deelname aan de toewijzingsprocedure van een woning;

–        Onderhouden van direct contact met projectvertegenwoordiger middels chat, email en/of telefonie.

 

Afhankelijk van één of meerdere van bovenstaande doelstellingen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: Geslacht; naam (voorletters, voornamen, tussenvoegsel, achternaam); adres (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode); woonplaats; telefoonnummer; e-mailadres; woningvoorkeur; inschrijving nieuwsbrief; overige woonwensen; geboortedatum; geboorteplaats; nationaliteit; beroep/ functie; dienstverband; burgerlijke staat; BSN nummer; financiële gegevens (inkomen, loongegevens, spaartegoeden, hypotheeksom, financiële verplichtingen, eigen vermogen, AOW uitkering, pensioen, balans, winst- en verliesrekening); bankrekeningnummer / IBAN; digitale handtekening. Er kan gebruik worden gemaakt van geautomatiseerde systemen om informatie door u gewenst zo relevant en passend mogelijk aan u te verstrekken.

3. Hoe worden persoonsgegevens verzameld?

De persoonsgegevens van de bezoekers worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen:

–         Via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies;
–         Door verstrekking van persoonsgegevens door u zelf.

4. Cookies

De volgende typen cookies worden gebruikt:

–        Functionele cookies

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door de basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken.

Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Wanneer u deze blokkeert zullen sommige functies niet bruikbaar zijn en werkt de website niet optimaal.

–        Analytische & Marketing cookies

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze cookies maken het mogelijk om de effectiviteit van de advertentie te meten en om content te personaliseren. Bij het inschakelen van deze cookies geeft u ons de toestemming om informatie over uw bezoek aan onze website te delen met derden. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk dat er advertenties op andere websites worden getoond op basis van uw interesses.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen zoals: daar waar mogelijk encryptie toe te passen, door passwords te gebruiken en door personeel beperkt toegang te geven tot die gegevens en in hun contracten een bepaling over vertrouwelijkheid op te nemen. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.

6. Welke rechten hebben de bezoekers en hoe kunnen zij deze uitoefenen?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen. Zo kunt u bij ons:

–        De persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien.

–        De persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen.

–        Verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken.

–        Bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.

–        Een kopie van de persoonsgegevens opvragen en onder voorwaarden naar een derde laten doorsturen.

–        De toestemming die u eerder gaf om uw gegevens te verwerken, intrekken.

–        Bezwaar maken tegen het (geautomatiseerd) verwerken van uw persoonsgegevens.

Als u gebruik wil maken van uw rechten, kunt u contact opnemen via de gegevens die u in uw persoonlijke omgeving aantreft.

7. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de verhuurder (en/of andere geselecteerde partners bijvoorbeeld makelaars, vastgoedbeheerders etc. zoals vermeld op de website) wanneer u zich inschrijft voor een project of zich aanmeldt voor een service of dienst.

De persoonsgegevens die door u zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze bezoekers.

8. Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan dat de wet voorschrijft. Op het moment dat uzelf aangeeft dat wij uw gegevens uit ons systeem moeten verwijderen, zullen we dat onverwijld doen tot zover de wet ons dat toestaat.

9. Links naar websites van derden

Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden u aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met uw persoonsgegevens omgaan.

10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 21-3-2021.